Suggeriments

AVALUACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE

Tot el projecte compta amb una difusió d'índole local, i duta a terme a través dels butlletins del centre, el del propi Ajuntament i altres que si és el cas s'estimen oportuns. És interessant a més la comunicació dels resultats obtinguts en els diferents cursos per mitjà d'una Jornada final de Portes Obertes, on els alumnes puguen mostrar tot el seu treball al llarg del curs per mitjà d'exposicions, comunicacions o altres mitjans a establir.

D'altra banda, el programa comptarà amb un procés d'avaluació continuada, la qual cosa ens permetrà adaptar tant els objectius com les ferramentes de treball a les necessitats reals del grup, valorar periòdicament el treball realitzat i, per descomptat, mesurar a través d'indicadors concrets la consecució final d'objectius. Tant el desenvolupament de l'Agenda 21 Escolar com els resultats i propostes de millora es reflexen en una Memòria, la qual serveix de base per al plantejament de futures estratègies d'actuació.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva