Suggeriments

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Sol·licitud de fulls de reclamacions.
Els fulls de reclamacions per als establiments se sol·liciten en les delegacions territorials de consum (Serveis  Territorials de Consum). Alternativament, pot arreplegar-les, amb el pagament previ de les taxes (Impresos per al pagament de taxes), i en l’OMIC de Gandia (Av. Marqués de Campo, 1 baix Edifici Escola Pia (tel 96 295 95 09)
 
Obligatorietat d’instal·lació de l’interruptor de control de potència (ICP):
El Reial Decret 1454/2005, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric, i l’Orde ITC 1559/2010, establixen que les instal·lacions elèctriques hauran de comptar obligatòriament amb dispositius de control de la potència demandada.
D’acord amb la disposició addicional segona de l’esmentada Orde ITC/1559/2010, la facturació de la seua potència contractada es veurà incrementada amb un recàrrec, aplicant-se una potència a facturar de 10 o 20 kw, en funció de la potència contractada, per als subministraments domèstics amb potència menor o igual a 15 kw.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva