Suggeriments

EMPRESA PÚBLICA IPG

 

EXPOSICIÓ A TERCERS DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA CESSIÓ GLOBAL D'ACTIUS I PASSIUS QUE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A.U (EN LIQUIDACIÓ) PRESENTA DAVANT L'AJUNTAMENT DE GANDIA EN DATA 16 DE MAIG DE 2017.

Diligència

Sol·licitud de convocatòria de Junta General ordinària de la mercantil IPG, SAU presentada en el Registre Municipal núm. 19917 de 2017.05.16

Comptes 2013

Comptes 2014

Comptes 2015

Balanç de situació 2016.03.06

Estatuts Socials IPG

Nomenament i acceptació liquidadors

Annex llistat treballadors IPG, SAU

Convocatòria ordinària

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva