Suggeriments

EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

 • Què es un sistema arbitral?

  Un procediment ràpid i senzill per solucionar controvèrsies entre parts sense necessitat d’acudir als Tribunals. L’arbitratge

 • Arbitratge de reclamacions de consum

  Si el producte o servei que vosté com a consumidor o usuari ha adquirit no respon a les característiques degudes i ha de reclamar, ha de saber: que l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana ha previst, en l'article 31, l'establiment d'aquest sistema per a la resolució de reclamacions.

  Per mitjà d'este sistema és possible solucionar les controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d'acudir als tribunals ordinaris de justícia. L'Arbitratge de Consum és gratuït per a les parts i té caràcter voluntari.

 • On es realitza l’arbitratge?

  L'arbitratge es realitza en les Juntes Arbitrals de Consum. Des de 2008, l'OMIC de Gandia disposa d'un servei de teleconferència que permet realitzar aquestos arbitratges sense la necessitat desplaçar-se. Les audiències es realitzen en la Sala de Juntes del Departament de Promoció Econòmica (carrer dels Carmelites, 2-2, Edifici del Mercat Municipal)

 • Arbitratge virtual de Consum

  Aquest servei està en vigor des de l'any 2003. A la Comunitat Valenciana, el consumidor també pot sol•licitar l'arbitratge per internet. La Generalitat ha posat en marxa un projecte pioner denominat "Arbitratge Virtual de Consum" que permet el desenvolupament de tot el procediment arbitral de consum per mitjans telemàtics; inclús preveu que la fase d'Audiència, a la que són citades les parts, se celebre per videoconferència. Punxe ací per a accedir al servei

  El sistema establit compta amb totes les garanties de seguretat i autenticitat necessàries, resultant igual de vàlid jurídicament que el procés escrit convencional. Per poder sol•licitar l'arbitratge per aquesta modalitat, és necessari comptar amb la firma digital emesa per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat. (per a més informació sobre la firma digital)

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva