Suggeriments

LA SAFOR EN EL PANORAMA DEL PALEOLÍTIC VALENCIÀ

Una bona part de la informació disponible del Paleolític valencià prové de les seues comarques centrals.
 

 


Amb molt poques excepcions, el Paleolític valencià està associat al medi cavernari i muntanyós. Açò és perquè els jaciments arqueològics que se situaren en la planura litoral són molt difícils de localitzar com a conseqüència de les importants quantitats de restes sedimentàries. Endemés, la línia de costa ha experimentat diverses oscil·lacions com a efecte del cicle glaciar-interglaciar, cosa que dificulta la localització dels assentaments paleolítics que se situaren en zones ara submergides. Però, açò no significa que aquests medis no estigueren ocupats.

 

 
Los restes humanes més antigues del territori valencià han estat documentades en la Cova de Bolomor.
 

Tavernes de la Valldigna
 
Cova de Malladetes (Barx) 
 
Alguns dels jaciments més importants per al coneixement de les distintes etapes del Paleolític a la vessant mediterrània peninsular es localitzen a la Safor: la Cova de Bolomor (Tavernes de la Valldigna), la Cova de Malladetes (Barx) i la Cova del Parpalló (Gandia). Altres jaciments han aportat dades d’elevat interés o es troben en l’actualitat en procés d’excavació, amb la qual cosa s’obri la possibilitat d’una contínua renovació de coneixements.
 

Cova de Parpalló (Gandia)

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva