Suggeriments

EL NEOLÍTIC A LA SAFOR

Els primers grups d'agricultors i ramaders en la comarca de Safor es documenten fa ara 7.000 anys. Estes comunitats llauradores conviuran durant algun temps amb els últims grups de caçadors-recol·lectors.
 

Cova Negra (Marxuquera)
 
ON VIVIEN?

Encara que en el neolític es documenten ja emplaçaments a l'aire lliure, la majoria dels jaciments d'esta etapa localitzats i investigats en La Safor i en la resta del territori valencià pertanyen a l'hàbitat a coves. No obstant això, esta impressió pot ser més aparent que real, donades les dificultats que comporta la localització de poblats en zones no muntanyoses. Les restes que evidencien la presència de major ocupació en el plà poden haver desaparegut, o romandre encara ocultes a causa de les accions de l’home i els canvis naturals que han alterat el paisatge i el subsòl històric de la comarca durant els darrers 7.000 anys.

El descobriment en zones no muntanyoses de sitges excavades en el sòl, posa de manifest l'existència de poblats en pla, l'atribució cultural i la seua cronologia podria remuntar-se al neolític final.
 

El riu Vernissa al seu pas per les coves de les Rates penades,
del Forat de l’Aire Calent i Minyana (Ròtova).
 
COM VIVIEN?

La subsistència: Encara que l'home inicia el camí cap a la sedentarizació, contínua habitant les coves, prop dels camps on cultivaven diverses espècies de blat i ordi.
Acompanyaven l'activitat agrícola amb el pasturatge d'ovelles, cabres, bous i la cria de porcs. La seua alimentació es completava, encara que de manera secundària amb la caça d'animals salvatges com el cérvol, la cabra salvatge, el cabirol, el porc senglar, l'uro i el conill. La pesca, ja documentada en les fases finals del paleolític, es troba poc representada en els jaciments de La Safor, encara que suposaria al costat de la pràctica de la recol·lecció de fruits silvestres, arrels, ous i mel una verdadera font de suport dins de l'economia domèstica.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva