Suggeriments

ECOPARC PUNT NET

Horari

 

Dilluns a Divendres de 8.00h a 13.50h i de 16.00h a 17.45h

Dissabtes de 9.00h a 13.00h

 

Que és y per a què serveix

 

L'Ecoparc naix amb la idea de permetre la recollida selectiva dels materials que formen part dels residus urbans i que no es poden dipositar en els contenidors del carrer.

Amb l'ecoparc es pretén la valorització i recuperació dels residus, a més a més d'evitar els abocament incontrolats.
Document informatiu

 

Imagen

 

És a partir de la llei d'envasos i residus d'envasos de l'any 1997(BOE núm. 99 25 d'abril) que per primera vegada s'estableixen objectius de reducció de reciclatge, i valoració de residus, és amb aquesta llei on es creen els sistemes integrats de gestió de residus SIG,  sistema que compta amb mecanismes propis de finançament, en l'actualitat comptem amb:

 • SIGNUS Per a la gestió dels pneumàtics
 • IGFITOS gestió d'envasos d'origen fitosanitaris
 • SIGAUS gestió d'olis usats
 • SINGRES gestió d'envasos de medicament i medicament caducats
 • ECORRAES gestió de aparells electrònics i elèctrics
 • ECOEMBES gestió de envasos i residus envasos lleugers
 • ECOVIDRIO gestió d'envasos i residus de envasos de vidre.

 

Imagen

 

L´ecoparc Punt Net, és un servei gratuït que ens permet:

 • Possibilitar la separació dels materials considerats especials (pintures, dissolvents, vernissos, piles...) del conjunt de residus domèstics que genera la població i facilitar-ne la seua gestió correcta, degut al risc que aquests materials poden comportar per a les persones i el medi.( dibuixos de piles, pots de envasos tòxics...)
 • Possibilitar de desfer-se dels materials voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos...) sense que l'usuari haja d'esperar el dia concret en que l'Ajuntament ofereix el servei de recollida al carrer. D'aquesta manera s'elimina el problema que suposa l'abandonament dels mateixos a la via pública, al costat dels contenidors de fem.
 • Col·laborar amb la recollida selectiva d'altres materials que formen part dels residus domèstic, com es el paper, cartó vidre, plàstics, per tal que el cost del residus sòlids urbans disminuixca.
 • Col·laborar en la supressió d'abocaments incontrolats de materials de difícil gestió per a un particular (runes, restes d'obres menors, restes de poda...)

Plànol d'ubicació

 

Informació

 

Materials/residus a dipositar

Excel de residus

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva