Suggeriments

DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

 

Legitimació

Estan legitimats per a sol·licitar la devolució d'ingressos els obligats al pagament, els infractors (cas de sancions) i els successors dels uns i els altres. També podran sol·licitar la devolució els representants d'aquestos, degudament autoritzats.

 

Tramitació

La devolució s'instarà per mitjà d'un escrit dirigit a l'Ajuntament. Totes les devolucions s'efectuaran per mitjà de transferència, per la qual cosa la sol·licitud haurà d'anar acompanyada del full de dades de tercers degudament emplenada, així com del rebut indegudament pagat. El full de dades de tercers pot imprimir-la des d'aquesta pàgina, o bé sol·licitar-la en les oficines de l'Ajuntament.

 

Termini

El termini per a sol·licitar la devolució d'un ingrés indegut prescriu al cap de quatre anys comptats des de l'endemà a la data del pagament indegudament realitzat.

 

Documentació a presentar

Rebut original amb cobrament segellat per l'entitat bancària

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva