Suggeriments

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

La programació en cada curs es composa normalment de tres mòduls. En cada mòdul, a la seua vegada, els monitors realitzen 1-2 sessions de treball per mes per a cadascun dels grups existents. A continuació descrivim cadascuna d’aquestes fases de treball:

  • Fase Introductòria: El programa s’iniciaria amb una primera sessió introductòria, on explicaríem als alumnes els objectius, metodologia elements a tractar.

 

  • Fase de Diagnòstic, o Ecoauditoria. Las sessions de treball en esta fase consistirien fonamentalment en presa de dades l’observació de resultats,i el desenvolupament de tallers que es relacionen amb els aspectes tractats.

 

  • Fase d’Avaluació, mitjançant un anàlisi dels resultats de l’ ecoauditoria, activitats pràctiques i excursions.

 

  • Fase de Comunicació. Junt a la recerca de solucions que permeten abordar els resultats de l’ecoauditoria, esta fase inclou també eixides al casc urbà i el disseny de campanyes de comunicació, tant dins com fora del centre escolar. En estes activitats s’impulsa el treball entre grups de diferents centres educatius, amb la fi de promoure actituds de participació no sols a nivell escolar, sinó també comunitari.

 

Imagen
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva