Suggeriments

CURSOS I EXÀMENS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ


L'AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA INFORMA

CURSOS EN LÍNIA PER A PREPARAR LES PROVES DE LA JUNTA QUALIFICADORADE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ


El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València llança dos cursos MOOC (sigles en anglés de “curs massiu obert en línia”) dels nivells C1 i C2 (MItjà i Superior), a través de la plataforma de formació en línia de la Universitat Politècnica de València.
Es tracta de dos cursos que contenen materials que poden resultar útils per a la preparació de les proves de valencià de la JQCV o de les universitats públiques valencianes. Tindran una durada de 8 setmanes i s’impartiran entre el 16 de setembre i el 10 de novembre de 2013.
Estan distribuïts en mòduls, en cadascun dels quals trobareu vídeos on s’expliquen els continguts corresponents, activitats autocorrectives en acabar cada vídeo perquè comproveu si heu assolit els conceptes explicats, un resum del mòdul, un examen final autocorrectiu i bibliografia. En acabar el curs, hi haurà un examen final.
La inscripció està oberta i és gratuïta. L’únic requisit per a fer-la és disposar d’un compte de Google
 

 

 

MATRÍCULA  JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ 2016


Dilluns 21 de març, s’obri el període de matrícula per a presentar-se a les proves de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora.
Termini de presentació d'instàncies: del 21 de març al 22 d'abril
(dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d’exàmens: juny i setembre)

Requisits: tindre setze anys o més, o complir-los durant l'any 2016.

Instàncies:  

- Oficina d’Informació de l’Ajuntament (Sala dels Arcs)
- http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html (s’haurà d’enviar la còpia corresponent a l'Administració, tret que es dispose de firma electrònica)

Taxes inscripció:

- Nivells Oral i Elemental: 20,40 € per nivell
- Nivells Mitjà i Superior:  25,50 € per nivell

Exempcions:
- Membres de famílies nombroses de categoria especial.
- Membres de famílies monoparentals de cartegoria especial
- Víctimes d’actes de violència sobre la dona
Bonificacions (50%):
- Persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%
- Membres de famílies nombroses de categoria general.
- Membres de famílies monoparentals de categoria general

Més informació:

- Agència de Promoció del Valencià (Ajuntament de Gandia, 3a planta) Tel. 962959441, a/e aviva@gandia.org)
- Oficina d’Informació de l’Ajuntament (Sala dels Arcs)

Presentació de sol•licituds: (exemplar per a l’Administració)

•    Directament, al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Gandia (Sala dels Arcs)
•    Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
•    En qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
•    Via telemàtica, en http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html, si es disposa d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (inscripció i pagament). En aquest cas, no caldrà presentar la inscripció en cap registre.
•    Per correu, en sobre obert, per tal que la instància siga datada i segellada abans de ser certificada, adreçada a: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Junta Qualificadora de Coneixements de València. Av. Campanar, 32. 46015 València.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva