Suggeriments

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 

En l'àmbit de la ciutat de Gandia, el Consell Escolar Municipal és l'òrgan de representació dels sectors educatius de la ciutat, i la seua composició està regulada per l'Ordre de 3 de novembre de 1989 per la que es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, i la normativa de desenvolupament posterior.

La presidència normalment és delega en el regidor /la regidora d'Educació i és l'òrgan de debat, consulta i decisió sobre tot allò referent a la planificació de centres educatius de ciutat, escolarització, calendari escolar, recursos, sol·licitud d'informació sobre programes, beques, etc. La seua composició es renova cada quatre anys. Si voleu fer qualsevol suggeriment, proposar punt per a l'ordre del dia o assistir com a organització educativa a alguna reunió en concret, podeu fer arribar les vostres propostes a través dels representants de cada sector educatiu o bé directament al departament d'Educació a l'adreça electrònica educacio@gandia.org, tot explicant el motiu de la petició i la persona o persones de contacte.


Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva