Suggeriments

CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

(BOP del 29-IV-2004, aprovació definitiva de la creació del Consell Sectorial de Benestar Social i el reglament regulador)

Es crea amb l'objectiu de proporcionar formes de gestió mes pròximes i properes possibilitant la participació ciutadana en la solució dels problemes i necessitats les persones i/o col·lectius de la nostra ciutat.
Les seues funcions són:

 • Assessorar als òrgans de l'Ajuntament de Gandia en matèria de serveis Socials i formular propostes adscrites a millorar els Serveis Socials, que siguen de Competència de l'Ajuntament, i en general, proposar totes les mesures que tinguen relació directa en l'àmbit de les funcions del Consell
 • Conèixer, valorar i informar dels projectes de la delegació de Benestar Social així com fer el seguiment posterior dels citats plans
 • Proposar criteris per al desenvolupament dels distints programes d'actuació en Serveis Socials
 • Promoure i recolzar l'associacionisme i les iniciatives de solidaritat de caràcter social
 • Recollir les demandes socials derivades dels distints sectors i de la resta d'administracions publiques
 • Realitzar actuacions d'informació, divulgació i sensibilització ciutadana
 • Cooperar amb les entitats públiques i privades d'iniciativa social que actuen en l'àmbit de Benestar Social
 • Facilitar la coordinació de les entitats públiques i privades d'iniciativa social que actuen en l'àmbit del benestar Social

El Consell de Benestar Social es reunix de manera ordinària trimestralment, i s'han creat diferents comissions de treball.

 • Família, Menor i jove
 • Discapacitat i dependència
 • Drogodependències
 • Immigració

Conselleria de Bienestar Social
 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva