Suggeriments

UPCCA

 

 • Objectius generals


Els objectius generals de la UPCCA son els següents:

  • Augmentar la capacitat de la població per a la presa de decisions lliures i responsables.
  • Implicar a la població i als agents socials en la prevenció del consum de drogues i addiccions sense substancies.
  • Evitar que els consumidors esporàdics arriben a estructurar una drogodependència promovent el consum responsable, sobretot en els contextos de alt risc.
  • Posposar l’edat d’inici del consum de tabac, alcohol i medicaments i substancies no prescrites, així com altres activitats adictives.
  • Atendre les demandes derivades del consum de drogues i altres addiccions, d’un modelo d’atenció integrada, coordinant en la red Sanitaria i de Serveis Socials i adaptant a les necessitats individuals.

 • Campanyes realitzades
  • Campanya dia sense tabac
  • Campanya no alcohol

 • Enquesta escolar


L´Ajuntament de Gandia i la Regidoria Sanitat Pública, Polítiques Saludables i Relacions Internacionals desenvolupa, entre altres, programes de promoció de la salut, prevenció de las malalties, educació pera la salut i la pràctica d´activitats esportives, en el marc d´estils i hàbits de vida saludables.

Específicament i a través del Pla Municipal de Drogodependències i altres trastorns adictius (PMD), volem realitzar programes de prevenció de les addiccions, dirigits a la població més vulnerable i de major risc: els nostres joves. Intervindre en l´àmbit escolar és la via més útil per a previndre el consum.

La prevenció s'ha mostrat com la mesura més eficaç i necessària a l'hora d'abordar els problemes relacionats amb les drogues, entenent per prevenció com a un conjunt d’ accions dirigides a evitar o reduir el consum de substàncies psicoactives, a disminuir situacions de risc i limitar els danys associats al consum.

I es per aquest motiu, i encara que l’escola i l´educació no són l’únic factor preventiu, si que són un dels mes importants perquè s´estructuren sobre els demes:

- L´edat és la més propicia per adquirir coneixements, valors, actituds i hàbits adequats per al seu desenvolupament personal i social.

- L’educació preventiva en drogodependències es part de l´ educació per a la salut, i aquesta és un element de l´ educació integral que es persegueixen l´educació als països desenvolupats.


L’escola deu d´implicar-se, no sols en la transmissió de coneixements si no en la formació de la personalitat, d’actitudspositives, en la promoció de la salut, i en definitiva, en desenvolupar els valors d´una societat avançada.

L’UPCCA de Gandia que intervé en aquest sector de la població te l´obligació de mobilitzar els diferents recursos que interactuen en aquest àmbit per aconseguir els objectius que es persegueixen en les activitats plantejades en aquest i en altres àmbits.

La Conselleria de Sanitat, a través del Servei de Prevenció de Drogodependències posa a disposició programes i materials per a facilitar la nostra tasca de prevenció. A continuació es van a descriure els programes que des de l’UPCCA de Gandia esta previst realitzar durant el curs 2016-17. No obstant es disposa d´altres programes que poden ser utilitzats per totes les edats i que estarem encantats de donar tota la informació de la que disposem.

Per a facilitar la tasca dels Centres Educatius de Gandia, aquest departament posa a la seua disposició a la tècnica de l’UPCCA.

 

Enquesta de participació en les activitats de la UPCCA Gandia

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva