Suggeriments

L´HABITATGE

 

Informació necessària per accedir al nostre municipi a una vivenda ja siga de lloguer, nova o de segona mà

Iniciatives Públiques de Gandia

Orientació en el moment de cercar vivenda a través de l´Ajuntament de Gandia: lloguer, compra, vivendes de protecció oficial, etc.

Societat Pública de Lloguer per Internet

Es pot sol.licitar i oferir una vivenda en règim de lloguer a través de la Societat Pública de Lloguer mitjançant un registre en línia

Ajudes a la vivenda per a jóves

 

Gestió de lloguer de vivendes

Lloguer segur

Tributació de la compra de la vivenda 

Consulta de dades cadastrals

Canvi de domicili fiscal

Renda d´emancipació

Guía Cancelació Hipoteca de Vivendes de Protecció Oficial (VPO)

Guía Descalificació de Vivendes de Protecció Oficial (VPO) 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva