Suggeriments

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDIAMBIENT

Des de l'Ajuntament de Gandia, som conscients que les nostres costes representen un dels valors naturals més importants del municipi i de l'enorme atractiu que aquestes suposen per a tots aquells que visiten el nostre litoral.

És per això que aquest Ajuntament, conscient del paper que representa la sostenibilitat de l'entorn social i físic, es compromet a desenvolupar una sèrie d'estratègies, adequades al nivell local que representem, en les quals es definisquen unes línies d'actuació que ens permeten realitzar una gestió correcta de les nostres costes, d'acord amb els requisits exigits per les normes ISO 14001:2004  Reglamento (CE) Nº 761/2001 (EMAS) e ISO 9001: 2000 d'aplicació a totes les platges de Gandia, i els requisits de la norma "Q" de Gestió de l'Ús Públic de les Platges, a la platja Nord.

Amb la implantació d'aquestes normes, pretenem aconseguir la satisfacció de tots aquells que visiten les platges del municipi, dotant aquestes d'uns serveis de qualitat i d'un valuós ecosistema natural, dins del qual destaca l'extens cordó dunar de la platja de l'Ahuir.

L'Ajuntament es compromet, dins de les seues possibilitats, a establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a frenar la contaminació i previndre-la en l'origen, així com a previndre i eliminar, en la mesura en què es puga, qualsevol impacte que puga causar-se sobre el medi, com a conseqüència de les seues activitats. Garantir, al seu torn, un seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen al litoral, establint mecanismes de millora contínua en col·laboració amb tots els sectors del municipi, assegurant, amb ells, l'evolució, tant en la qualitat mediambiental del seu litoral, com en els serveis prestats.

L'Ajuntament de Gandia es compromet a establir iniciatives que asseguren el compliment de les lleis i dels reglaments, al mateix temps que les exigències dels usuaris o altres requisits aplicables a les activitats que s'exercixen en les platges. Amb aquesta finalitat, promourà la participació de tot el personal i els usuaris en la protecció i millora del litoral, mitjançant mecanismes de formació i sensibilització, incidint en la comunicació a tots els nivells.

Des de l'Ajuntament, es definixen i s'avaluen, periòdicament, objectius de qualitat i medi ambient, a fi d'impulsar la millora contínua a les seues platges.

L'Ajuntament de Gandia busca, amb la implantació d'un sistema de gestió de qualitat i medi ambient, mantindre la diversitat biològica, la qualitat de l'aigua de la mar, la flora i la fauna de què disposem al nostre litoral, assegurant un ecosistema atractiu que puga ser fruït per qualsevol persona.

APROVADA EN EL PLE DEL DIA 1 D'AGOST DE 2005

 

Pots descarregar-te:

 

Petjada de Carboni 2016

Carta de serveis platja nord

EMAS Declaració Mediambiental 2016

Guardons

Política de l'Ajuntament qualitat mediambiental

Valoració serveis en Platja Nord 2016

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva