Suggeriments

CENTRES EDUCATIUS DE GANDIA

 

A la nostra ciutat hi ha actualment 23 centres d'ensenyament obligatori: 10 centres públics d'Educació Infantil i Primària, 1 Centre d'Educació Especial de caràcter comarcal, 8 centres privats concertats d'Educació Infantil, Primària i E.S.O. (3 dels quals ofereixen també Batxillerat concertat) i 4 Instituts d'Educació Secundària, que ofereixen E.S.O., Batxillerats i, en dos d'ells, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

També hi ha a Gandia una sèrie de centres que imparteixen altres ensenyaments reglats com ara el centre de F.P.A. Jaume I (formació de persones adultes) on s'imparteix alfabetització, E.S.O. en els dos nivells, preparació a la prova d'accés a cicles, valencià nivell elemental, mitjà i superior, a més d'anglès i espanyol per estrangers.

L'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, centre depenent també de la Conselleria d'Educació on s'imparteixen les titulacions oficials referents a Anglès, Francés, Italià, Valencià, Castellà, Alemany i el programa That's English.

Igualment hi ha centres homologats que imparteixen Ensenyaments de Música i Dansa, des d'escoles de música fins a centres homologats de dansa on poder cursar els primers nivells d'ensenyaments artístics a la ciutat.

Pel que fa als ensenyaments universitaris, a Gandia estan la Universitat Politècnica, campus de Gandia i el centre associat de la UNED Gandia.


 

COL·LEGIS PÚBLICS

CP BenipeixcarAv. de les Esclaves, 1596 282 64 85E. Infantil (PPEV)
E. Primaria (PPEV )
CP Botànic CavanillesC/ Benissuai, 2596 282 67 00E. Infantil (PPEV)
E. Primaria (PPEV I PPIP )
CP CervantesPl. Exèrcit Espanyol, 796 282 65 35E. Infantil (PPEV)
E. Primaria (PPEV)
CP Joan MartorellC/ 9 d'Octubre, 7296 282 65 40E. Infantil (PPEV)
E. Primaria (PPEV )
CP Joan XXIIIPl. del Garbí, 296 282 66 80E. Infantil (PPEV)
E. Primaria (PPEV )
CP Les FoiesCamí Vell del Grau, 3596 282 66 35E. Infantil (PPEP)
E. Primaria (PPIP)
CP MontdúverC/ Floristes, 196 282 66 20E. Infantil (PPEV)
E. Primaria (PPEV )
CP Roís de CorellaC/ Roís de Corella, 296 282 66 85E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
CP Sant F. De BorjaC/ Legionari Bernabeu, 1196 282  67 07E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
Centre Ed. Esp. Enric ValorAv. del Grau, 8396 282 64 70Educación Especial

 

COL·LEGIS PRIVATS CONCERTATS

CC Abad SolaC/ S.Francesc de Borja, 32
GANDIA
96 287 19 39E. Infantil (PPIP)
E. Primaria (PPIP)
ESO (PPIP)
CC AbecéAv. del Grau, 36
GANDIA
96 287 47 42E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
ESO (PPEV I PPIP)
CC Borja JesuitasC/ Duc Alfons el Vell, 1
GANDIA
96 296 16 68E. Infantil (PPIP)
E. Primaria (PPIP)
ESO (PPIP)
CC Escola PiaPl. de l'Escola Pia, 7
GANDIA
96 287 38 46E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
ESO (PPEV I PPIP)
Bachillerato
CC Gregori MayansAv. dels Esports, 2
GANDIA
96 287 11 16E. Infantil (PPIP)
E. Primaria (PPIP)
ESO (PPIP)
Bachillerato
CC MM EscolàpiasC/ Sant Rafel, 25
GANDIA
96 296 50 96E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
ESO (PPIP) 2ESO (PPEV I PPIP)
Bachillerato
CC Nostra Sra. del Carme (Carmelitas)C/ de les Carmelites, 16
GANDIA
96 287 10 35E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
ESO (PPEV I PPIP)
CC A. Suárez de CalderónC/ Babor, s/n
GRAU GANDIA
96 284 19 44E. Infantil (PPEV I PPIP)
E. Primaria (PPEV I PPIP)
ESO (PPIP)

 

INSTITUTS ENSENYAMENT SECUNDARI

IES Ausiàs MarchPl. Crist Rei, 3
GANDIA
96 282 94 25
ESO
Bachilleratos:
 • Ciencias y Tecnología
 • Humanidades y Ciencias Sociales
IES Maria EnríquezC/ Literat Azorín, 1
GANDIA
96 282 94 30
ESO
Bachilleratos:
 • Ciencias y Tecnología
 • Humanidades y Ciencias Sociales
 • Artes

Ciclos Formativos de Grado Medio

 • Sistemas microinformáticos y redes
 • Técnico en atletismo

Ciclos Formativos de Grado Superior

 • Desarrollo aplicaciones web
 • Adm de sistemas informáticos en red
 • Animación en 3D, juegos y entornos interactivos
IES Tirant Lo BlancC/ dels Estudiants, 2
GANDIA
96 282 94 20
ESO
Bachilleratos:
 • Ciencias y Tecnología
 • Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos Formativos de Grado Medio
 • Gestión Administrativa
 • Comercio
 • Equipos e Instalaciones de telecomunicaciones
 • Instalaciones eléctricas y automáticas
 • Soldadura y Calderería
 • Instalaciones y amueblamiento
 • Cuidados auxiliares de Enfermería
 • Farmacia i parafarmacia
Ciclos Formativos de Grado Superior
 • Secretariado
 • Comercio
 • Administración y Finanzas
 • Mantenimiento electrónico
 • Laboratorio de Diagnóstico Clínico
 • Documentación Sanitaria
 • Prevención de Riesgos profesionales
 • Sist. de Telecomunicación e Informatica
 • Transporte y logística
IES Veles e VentsC/ Cullera, 135
GRAU DE GANDIA
96 282 94 40
ESO
Bachilleratos:
 • Ciencias y Tecnología
 • Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos Formativos de Grado Medio
 • Laboratorio de Imagen
 • Atención a personas en situación de dependencia
Ciclos Formativos de Grado Superior
 • Iluminación, captación y tratamiento de la imagen digital
 • Sonido para audiovisuales y espectáculos
 • Animación Sociocultural
 • Educación Infantil
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva