Suggeriments

CENTRES D'ESPLAI

DEFINICIÓ:

El Centres d'Esplai és un projecte educatiu per al temps de lliure i d'oci dels xiquets.
En el qual s'inclouen activitats formatives relacionades amb la socialització i la maduració del procés d'aprenentatge i activitats lúdiques.
El programa està dirigit a tots els menors que residixen en el municipi de Gandia entre 6 i 12 anys, i en especial a aquells menors en situació de dificultat o risc social.

PRESTACIONS I PROGRAMES

  • Intervenció directa amb els menors a través del joc.
  • Taller de Manualitats
  • Reforç Acadèmic
  • Eixides amb els menors a recursos municipals.

PROCEDIMENT:

Es pot accedir a aquest servei, acudint al Centre Social de la zona Centres socials en la que s'estiga empadronat, i sol·licitar un full d'inscripció.
Tindran prioritat aquells menors que l'Educadora Social de Zona estime que es troben en una situació de dificultat o risc social.

LEGISLACIÓ:

  • La Llei Orgànica 1 / 1996, 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, estableix les situacions en què l'Administració Pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
  • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
  • Llei 12/2008, del 3 De Juliol del 2008 de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva