Suggeriments

CENTRE DE DIA PER A MENORS I JÓVENS "SANTA ANNA".

DEFINICIÓ:

El El Centre de Dia és un projecte educatiu integral que es crea amb l'objectiu d'oferir un espai preventiu a la situació del barri, un espai per a la integració social dels grup desfavorits i un espai lúdic, educatiu i prelaboral on aprendre límits, valors, hàbits i recursos de manera no formal; a més de reforçar els coneixements curriculars bàsics a través de dos tipus d'accions:

  • Accions Preventives: destinades a la població entre 6-16 anys d'edat
  • Accions d'Intervenció: destinades a la població entre 14-16 anys d'edat

PRESTACIONS I PROGRAMES

  • Taller d'Aprenentatge Social "Curs de comerç, perruqueria i estètica"
  • Activitats lúdiques per a xiquets "Ludoteca, Tallers de manualitats i d'expressió"
  • Activitats lúdiques per a jóvens "Tallers de manualitats i d'expressió, Curtmetratge"
  • Tallers d'estiu
  • Biblioteca i Reforç escolar

PROCEDIMENT:

Es pot accedir a aquest servei, acudint al Centre Social de la zona Centres socials en les que s'estiga empadronat, i sol·licitar un full d'inscripció.
Tindran prioritat aquells menors que l'Educadora Social de Zona estime que es troben en una situació de dificultat o risc social.

LEGISLACIÓ:

  • La Llei Orgànica 1 / 1996, 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, establix les situacions en què l'Administració Pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
  • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
  • Llei 12/2008, del 3 De Juliol del 2008 de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva