Suggeriments

CATÀLEG DE PRODUCTES ADMINISTRATIUS I QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

A partir de l’enfocament de les activitats de l’Ajuntament com una sèrie de processos interrelacionats, cal traure a la llum el Catàleg de Productes i Serveis Municipals, instrument que recull, descriu i etiqueta els productes resultat de la pròpia activitat administrativa, els responsables de la seua gestió i els documents associats a cada fase de tramitació. Aquesta ha de ser una eina viva, en constant adaptació a la realitat i als requeriments de la gestió municipal.

De la mateixa manera, els documents que produeix i rep l’Ajuntament s’agrupen en unitats (expedients) i s’organitzen en categories, pel fet de ser el resultat d’un mateix procediment. L’instrument operatiu que traça, de forma fàcil i senzilla, les relacions jeràrquiques i d’altre tipus, entre aqueixes funcions i activitats municipals és el Quadre de Classificació. El quadre té una estructura lògica i jeràrquica, en forma d’arbre, que classifica la documentació des del nivell superior -la pròpia institució- al nivell inferior -les sèries documentals- facilitant l’organització en l’ús i la recuperació dels expedients. El Quadre és únic per a sèries històriques i de recent producció, i adquirix un caràcter més intemporal que no el Catàleg de Productes, més viu i canviant, encara que tots dos estan ben integrats.

[Quadre de classificació]

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva