Suggeriments

TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE FEM

Explicació de la taxa

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida de fems domiciliaris i residus sòlids urbans d´habitages, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

Normativa
Període Pagament
Tràmits

Què paguem per la recollida de fem?

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva