Suggeriments

L’ART RUPESTRE NEOLÍTIC

 
Fa 7.000 anys, amb l'inici de la vida neolítica en les nostres terres, es desenvolupen una sèrie de manifestacions artístiques que son el reflex d'una nova mentalitat màgica i religiosa.

Podem assenyalar tres tipus d'art rupestre neolític: Art Macroesquemàtic; Art Llevantí i Art Esquemàtic, entre ells hi hi ha diferències formals, estilístiques, tècniques i, en part, cronològiques, conseqüència, potser, de la diversitat cultural dels grups humans que convivien en les nostres terres durant el Neolític.

L'Art Neolític és un art a l'aire lliure, realitzat en les parets d'abrics rocosos de poca profunditat, però també trobem, en alguns gots ceràmics i objectes d’os, una decoració molt semblant, si no idèntica, a les distintes manifestacions d’aquest art rupestre.
 
ART MACROESQUEMÀTIC
 
Cronologia: Es relaciona amb les primeres comunitats d'agricultors i ramaders instal·lades en les nostres terres fa ara 7.000 anys.
Motius: Les figures humanes i els motius geomètrics constituïxen els temes predominants.

En les representacions de les figures humanes, les més significatives són, sens dubte, aquelles que alcen els braços amb les mans obertes en posició d'orant. El cap està representada per una figura de tendència oval, acabada a vegades amb una sèrie de xicotetes línies perpendiculars simulant rajos o banyes. El tronc es resol per mitjà d'una gruixuda línia vertical, sense cap detall anatòmic, o amb traços gruixuts delimitant el contorn exterior de la figura.
Entre els motius geomètrics, els més abundants i característics són les línies gruixudes sinuoses com serpentiformes verticals, els extrems superiors dels quals presenten un engrandiment o terminacions radials que recorden a aquelles dels antropomorfs. Hi ha altres motius de difícil identificació.
Tècnica: La tècnica més empleada és sempre la pintura de color roig fosc. Es tracta d'una pintura densa el que fa a vegades difícil precisar les vistes dels traços.
 

ART LLEVANTÍ

Cronologia: Van ser realitzades durant el V i IV mil·lenni a. de C.

Motius: Les figures humanes i els animals apareixen aïllats o formant escenes, sent les més nombroses les de caça, i en menor mesurada les de grups d’arquers desfilant, lluitant o participant en danses. A més es representen moments de la vida quotidiana en les quals intervenen, homes, dones i xiquets realitzant diferents accions, com la coneguda escena de la recol·lecció de la mel de la Cova de l'Aranya de Bicorb (València).


Les figures humanes es representen molt estilitzades, però amb una gran expressivitat.

Els homes apareixen nus o amb una espècie de calçons. S'observen adorns com a plomes, capells, diademes, braçalets i cintes que pengen dels colzes, cames i cintura i solen portar arcs i fletxes.


Les dones, representades en menor nombre, apareixen en molts casos amb una falda llarga acampanada i adornades amb cintes en els braços.


Els animals es representen de forma molt naturalista i amb detalls anatòmics, apareixen cérvols, cavalls, cabres, urs i animals carnívors, en moltes ocasions ferits per fletxes.

Tècnica: La tècnica utilitzada és sempre la pintura de color vermell i en menor mesura la negra i blanca.
 

 

 
 
 
ART ESQUEMÀTIC
 
Cronologia: Hi ha un Art Esquemàtic antic que va ser realitzat durant el V mil·lenni, i un segon més recent datat en el III mil·lenni.

Motius: La característica que millor defineix aquest art és la simplicitat gràfica.

La figura humana es representa en la seua forma més elemental com una barra vertical, perllongant-se en algunes ocasions per a representar el cap i el sexe; dos traços corbats cap avall representen els braços i les cames.

Els animals es pinten o graven amb la mateixa simplicitat gràfica; una barra horitzontal és el cos, el cap i la cua i quatre traços perpendiculars paral·lels són les extremitats. En ocasions s'incorporen banyes i astes, la qual cosa permet identificar estes figures com a cérvols, cabres o bous.

Apareixen altres motius com serpentiformes, zig-zags, sols, ídols i representacions geomètriques, com a barres, punts i cercles.
Tècnica: A més de la pintura en aquest art també s'utilitza el gravat.
La pintura és de color roig, encara que també hi ha pigments ataronjats, negres i blancs. La tècnica del gravat es realitza picant la roca creant uns solcs amples i irregulars.
 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva