Suggeriments

ART PALEOLÍTIC

 

L’art del Paleolític superior constitueix una de les més clares evidències de la complexitat cultural i la capacitat d’expressió simbòlica de les poblacions prehistòriques. Aquest fenomen s’associa, a més, a l’ús de l’ornament, que ens situa en un context d’atenció cap als elements d’identificació personal i de grup.

LES PERSONES S’INDIVIDUALITZEN A PARTIR DEL SEUS ORNAMENTS I LES SEUES FORMES DE VESTIR. Els llocs i espais s’humanitzen a partir de les figures i temes que els decoren: estem davant del sorgiment de l’expressió dels conceptes territorial i de pertinença ètnica.

L’ART FIGURATIU APAREIX, PER PRIMERA VEGADA, A EUROPA AMB L’HOMO SAPIENS SAPIENS, durant el període Aurinyacià, i els seu final coincideix amb el del Paleolític superior, fa uns 10.000 anys, associat a les últimes fases del Magdalenià.

Durant els 25.000 anys en què roman, té dues formes d’expressió:

La PARIETAL, que aprofita les parets de coves, abrics o grans blocs petris a l’aire lliure.
La MOBILIAR, que aprofita suports transportables molt variats, des de les plaques calcàries fins als instruments de banya i os.
L’art Paleolític, com el dels pobles primitius, no va distingir entre un domini expressiu sagrat i altre profà. Els dos nivells, probablement, es confonien i una mateixa representació adquiria distints significats, depenent del lloc i les persones vinculades a la seua observació.

 


EL TEMA ARTÍSTIC PALEOLÍTIC PREFERENT ÉS L’ANIMAL, sobretot els herbívors de talles mitjanes i grans, i els carnívors. La figura humana, tant masculina com femenina, és proporcionalment escassa, i sí que resulten molt abundants els denominats signes, o vertaders ideomorfs, el significat dels quals, en la major part de les ocasions, se’ns escapa.

La zona valenciana manté, en les formes d’expressió artística i en les seues indústries, uns clars vincles amb el sud-est i sud peninsulars, i constitueix, així, una regió cultural ben definida. Però alhora, aquesta regió és sensible a les tendències que poden observar-se a la regió cantàbrica o el sud-est francès, amb les quals mai es perderen els contactes, malgrat que aquests foren indirectes.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva