Suggeriments

ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU 

L’Arxiu Municipal Administratiu (AM@) és la unitat al servei de l’administració municipal i de tots els ciutadans encarregada de la millora en la producció administrativa municipal i de la gestió de la informació i documentació més recent generada per l’Ajuntament de Gandia. Per a una gestió i organització més especialitzada dels procediments administratius i dels documents, l’Ajuntament va optar en 2007 per integrar l’Arxiu Administratiu en l’Àrea de Modernització i Administració, sota la dependència de la Secretaria General.

En l’actual societat digital, l’Ajuntament ha de capgirar la vista cap a la producció documental i l’administració electrònica com un dels principal actius i motors de la modernització (especialment arran de l’aprovació de la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic de la Ciutadania als Serveis Públics). Necessitem evolucionar del concepte de custodiar documents cap al compromís de gestionar documents; participar activament en el disseny, la racionalització i la simplificació dels processos administratius i en apropar els processos d’activitat a la ciutadania. D’aquesta manera,

  • L’Arxiu Municipal Administratiu, se centra a simplificar, a agilitzar i racionalitzar els procediments i a integrar la gestió documental en el treball administratiu i de serveis de l’organització. Tracta els expedients –independentment del seu suport o format– amb vigència administrativa, amb utilitat directa, tant per a l’administració municipal, com per garantir els drets de la ciutadania. Actualment, custòdia 15 anys de documentació, generalment aquella produïda entre els anys 1996 i 2011.
  • L’Arxiu Històric de la ciutat de Gandia custodia i gestiona els documents amb una antiguitat superior als 20 anys (de l'any 1995 o anterior) i amb valor històric i recull els fons de materials especials i fons i les col·leccions de particulars i organismes vinculats a la ciutat de Gandia. S’inclou en el recent Institut Municipal d’Arxiu Històric i Biblioteques, com a organisme que vetla i promociona el nostre patrimoni cultural.

Qui som?

L’AM@ està format, actualment, per un tècnic d’arxiu i un auxiliar tècnic. La Corporació té previst ampliar la plantilla per adequar la dotació de personal a les tasques assignades.

On estem?

Com a departament que dóna servei a tota la casa i a la ciutadania, estem ubicats en un lloc cèntric: a la Casa consistorial –Ajuntament–, a  la quarta planta.

Què fem?

  • Assessorar l’alcaldia en matèria de producció, sistemes d’informació i control de la gestió administrativa.
  • Identificar i mantenir els procediments i els tràmits municipals, impulsar la seva simplificació administrativa i l’adaptació a la tramitació electrònica (e-Administració).
  • Donar suport a les oficines per tal que puguen organitzar els seus documents amb els criteris de Sistema de gestió municipal, així com supervisar l’aplicació del calendari de transferències de les oficines i cap a l’arxiu històric.
  • Assessorar i facilitar la informació i la documentació a ciutadans i personal administratiu. Supervisar la generació i disposició d’expedients electrònics i la certificació de documentació municipal d’arxiu.
  • Impulsar i mantenir el Programa de Documents Essencials municipal.

Com ho fem?

A través de l’aplicació del Sistema de gestió documental municipal, que dóna les pautes, les eines i les instruccions per poder millorar, organitzar, conservar, i facilitar l’accés, si s’escau, dels documents.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva