Suggeriments

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Un any més amb l’objectiu de promoure la igualtat i eradicar la violència de gènere, l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia ha convocat el concurs de cartells adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO de tots els centres educatius de Gandia per al 25 de novembre “Dia Internacional contra la Violència de Gènere” i ací estan els resultats:

Resultat Concurs 2017

Nom i Cognoms Autor/a

Centre Educatiu

Guanyadora

Andrea Rufat Verdú

Col·legi Abad Sola

Finalista

Elena Ivars Martínez

Col·legi Escolàpies

Finalista

Larisa Valentina Vaduva

IES Tirant lo Blanc

Finalista

Gemma Prieto Bañuls

Col·legi Borja Jesuitas

 

Agraïm moltíssim la vostra participació!!

Acta de constitució del jurat i veredicte del concurs de cartells "25 de novembre 2017 dia internacional contra la violència de gènere"

ACTIVITATS REALITZADES

Concurs Cartell 2017

Un any més i amb l’objecte d’estimular la creació artística entre la joventut, promoure la igualtat en qualsevol de les seues formes i fomentar l’ús de les noves tecnologies, l’Àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia convoca el concurs de cartells 2017 per al 25 de novembre “Dia Internacional contra la Violència de Gènere” que s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO.

Esperem la vostra participació!!!

BASES DEL CONCURS CARTELL 2017. "25 de novembre. Dia Internacional contra la violència de gènere" 

 

 

 

 

I Fira de les Dones 2017

 

25 associacions de dones, col·lectius feministes, sindicats i dones professionals es donaren cita dissabte, 28 d'octubre, de 10 a 14 h, en el Jardí de la Casa de la Marquesa per a donar a conèixer la seua tasca.

Per a visualitzar i descarregar la programació de la I Fira de les Dones, punxa
ací.

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial contra la LGTBfòbiaGandia

 


 

Celebració del Dia Internacional de les Dones a Gandia amb:

- Lectura de manifest institucional.
- Espectacle: "La dona que es rigué de Talleyrand", amb Rosa i Manola Roig (companyia La dona kes rigué).


 


 

 

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

El departament de dona de l'Ajuntament porta a cap un Programa de prevenció i intervenció contra la violència de gènere amb el qual es preten realitzar funcions de prevenció del maltractament i suport a les víctimes a través d'un conjunt d'accions ordenades entorn a 4 árees d'intervenció:

 1. Prevenció i sensibilització.
 2. suport i intervenció integral a les víctimes.
 3. Promoció d'investigacions en matèria d'igualtat i violència de gènere.
 4. Área de coordinació i relacions.

L'objectiu d'aquest Programa de prevenció és “Articular una resposta institucional global, capaç de protegir de manera rápida i eficaç a les dones maltractades o en risc de patir maltractaments, i al mateix temps, prevenir futures situacions de violència de gènere”.

Dins de cadascuna de les árees d'intervenció s'han establit els següents

OBJECTIUS:  

ÁREA D'INTERVENCIÓ 1

OBJECTIUS

Prevenció i Sensibilització

1.1               Dissenyar i desenvolupar campanyes d'información, sensibilització i concienciació sobre la violència de gènere i la igualtat de génere en:

-          La població en general

-          Col.lectius específics

-          Igualtat i la No Violència

-          Àmbit educatiu

-          Mitjans de comunicació

Promoure la participació masculina en las activitats de sensibilització.

1.2               Impulsar la realització de projectes i accions dirigides a prevenir la violència de gènere contra les dones.

1.3               Sensibilitzar a la població de Gandia sobre el greu problema de la violència de gènere.

1.4               Impulsar transversalment la perspectiva de gènere i la Igualtat en els diferents departaments del Ajuntament.

 

El departament d'Igualtat i Dóna de l'Ajuntament de Gandia té programades una sèrie de actuacions amb els que donar compliment a aquests objectius dins de l'área d'Intervenció de Prevenció i Sensibilització.

                                                                        

Estes actuacions están arreplegades en la següent taula:

 ACTUACIONS:  


AREA D'INTERVENCIÓ 1. PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

OBJECTIUS ESPECÍFICS

OBJECTIUS OPERATIUS

ACTIVITATS

1. Sensibilitzar a la població en general, tant homes com a dones de totes les edats, en matèria d'Igualtat de gènere, mitjançant la programació i execució de campanyes d'activitats .

1.1 Difondre el Centre de la Dona i els serveis que la componen amb la finalitat de donar visibilitat i de mantenir informada a la població.

1.1.1 Realització i distribució de díptics informatius sobre els serveis que presta el Centre de la Dona.

1.1.2 Informació a les asociacions dels serveis i instal.lacions del Centre de la Dona

1.1.3 Difusió en Premsa, ràdio i tv

1.2 Disenyar i realitzar campanyas de sensibilització i fomente de la igualtat d'oportunitats

1.2.a per a la població en general

1.2.b per als centres educatius

1.2.c per a les asociacions de dones.

1.2.1 Reunions de coordinació entre els diferents departaments i serveis implicats (Comissió Transversal d'Igualtat)

1.2.2 Convocatoria del Consell de la Dona i creació del grup de Treball de Dinamització per a la realització de activitats commemoratives del día Internacional de la Dona.

1.2.3 Programa d'activitats i tallers del Grup de Treball de Dinamització de la Setmana Internacional de la Dona.

1.2.4 Programa d'activitats i tallers a realitzar durant tot el 2014-2015

1.2.5 Campanya Joguets no sexistes

1.2.6 Tallers 2º ESO

1.2.7 Tallers 1º ESO

1.2.8 Organització, planificació i realització de la Trobada per la Igualtat

1.2.8 Guía informativa de la Celebració Internacional de la Dona Día 8 de Març

1.2.9  I y II Concurs de Poesía per la Igualtat

1.2.10 I Premi Educatiu al Foment de la Igualtat entre dones i homes Ciutat de Gandia

2. Sensibilitzar a la població en general, tant homes com dones de totes les edats, en matèria de violència de gènere, mediant la programació i execució de campanyes d'activitats.

2.1.a. Disenyar i realitzar campanyas de prevenció de la violència de gènere per a la població en general

 

2.1.1 Convocatoria del Consell de la Dona i creació del grup de Treball  de Prevenció

2.1.2 Proposta d'activitats del  grup de Traball de Prevenció per a commemorar el Día Internacional contra la Violència de Gènere (veure programa)

2.1.3 Proposta d'activitats i tallers a realitzar durant tot l'any.

2.1.4 Realització i distribució de la Guía Informativa sobre drets de les Dones Víctimes de V. Gènere

2.1.5 Jornades Sobre Violència de Gènere, en colaboració amb Delegació de Govern

2.1.6 Elaboració, i firma inicial del Pacte Ciutadá contra la Violència contra la dona

2.1.7 Adhesions al Pacte Ciutadá

2.1.8 I Jornades de Formació per als adherits al Pacte Ciutadá contra la Violéncia de Génere

2.1.b. Campanyas de prevenció en els centres educatius

2.1.9 Tallers de prevenció 1º Bachillerat

2.1.10 Talleres de prevenció 3º ESO

2.1.11 I Jornades de Coeducació per a la Violència de Génere

2.1.12 Cursos de formació continua per a professorat de Primària a Secundària

2.1.c Mitjans de Comunicació.

2.1.13 Campanya “Cada 25 compta”

 

Entre les activitats dutes a terme per la Regidoria d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Gandia dins de l'àrea de dona, cal destacar les que es descriuen a continuació.

ACTIVITATS:  


Pacte Ciutadá contra la violència de gènere Ciutat de Gandia

Conscients de la necessitat d'eradicar la violència contra les dones
i garantir els drets i llibertats de la ciutadanía i en concret, assegurar tots aquells que afecten al principi d'igualtat, s'han establit xarxes de cooperació, coordinació i corresponsabilitat que potencien totes les accions que afavorisquen una acció integral eficaç que implique a tots els agents socials de Gandia: Ajuntament, teixit associatius, sindicats, partits polítics, empresariado, centres educatius, centres de salud, etc.

El Pacte Ciutadà és el resultat de l'acord entre la societat civil i l'Ajuntament i té com objectiu aconseguir un rebuig social de la violència de gènere, així com promoure models alternatius de convivència, en el marc d'una cultura de la pau, per a arribar a una tolerància cero de la violència contra les dones.

El Pacte naix de la voluntad d'estar obert permanentment a noves incorporacions d'entitats que decidisquen participar en aquest objectiu comú. Aquest document pretén ser un punt de partida i es renovará amb l'assumpció  de nous compromisos. 

 

Realització de tallers de sensibilització per a alumnes i pares.

Taller “Coneixer el problema”

Dirigit a alumnes de tercer de l'ESO i organizat en col.laboració amb el Cos Nacional de Policía, el curs té com objectiu general la prevenció i l'anàlisis de la violència de gènere en la població adolescent i juvenil.

Amb aquest taller es pretén:

 • Sensibilitzar l'alumnat participant en l'experiència sobre la violència de gènere en general i de manera particular sobre aquella que es dóna en les relacions de parella d'adolescents i jóvens.
 • Capacitar a l'alumne per a detectar i reconèixer el maltracte físic, psicolègic i sexual.
 • Fomentar la detecció precoç del problema de la violència en les seues fases inicials per part dels/as participants.
 • Proporcionar informació sobre els recursos existents per a tractar la problemàtica de la violència de génerè.

 

Taller “Aprenem el que veiem”

També en col.laboració amb el Cos Nacional de Policía de la Comissaría de Gandía, aquest taller dirigit a alumnat de segón de l'ESO de Gandia, té els següents objectius:

 • Sensibilitzar a l'alumnat sobre els estereotips sexistes que transmeten la gran majoría de les imátges, afavorint el desenvolupament de totes les seues aptituds sense divisió dicotòmica pel seu gènere.
 • Reduir el impacte en la formació de el “jo” de continguts audiovisuals que fomenten la imatge estereotipada de l'home i la dona, les seues relacions, i la violència de gènere.
 • Desenvolupar en l'alumnat la capacitat de llegir la imatge, posant l'accent en els valors i biaixos sexistes existents en ella.
 • Descobrir els estereotips sexistes que els alumnes i les alumnes han anat assumint al llarg de la seua història personal a través de la seua història cinematogràfica i televisiva.

 

Taller “Educant davant la violència de Gènere”

Aquest taller está dirigit als pares d'alumnes d'ESO, i en col.laboració també amb la Policía de la Comissaría de Gandia, aquest curs té com objectius:

 • Proporcionar informació sobre els recursos públics existents a nivell policial, judicial i psicosocial.
 • Informar als pares sobre les característiques específiques de la violència de  gènere en parelles adolescents,els  seus principals indicadors, així com escalada y cicle de violència.

Capacitar als pares davant el possible problema de violència de génere. 

 

    

 

 

ÁREA DE SUPORT I INTERVENCIÓ INTEGRAL A LES VÍCTIMES 

                                                                             

 

ÁREA D'INTERVENCIÓ 2

OBJECTIUS

suport i Intervenció integral a les víctimes.

2.1.         Revisar i actualizar el protocol d'actuació de l'assessorament social a les dones víctimes que es presta en l'actualitat.

2.2.         Revisar i actualizar el protocol d'actuació de l'assessorament jurídic que es presta en l'actualitat.

2.3.         Prestar orientació i intervenció psicològica a les dones víctimes.

2.4.         Promoure la creació d'una asociació de dones víctimes.

2.5.         Realitzar un protocol de coordinació municipal de tots els agents implicats en la detecció i atenció de situacions de violència de gènere.

2.6.         Crear la Comissió d'Intervenció en atenció a víctimes de violència de gènere MESA LOCAL DE COORDINACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE

2.7.         Establir un procediment de seguiment periódic de les dones víctimes.

2.8.         Establir un protocol per a que la població en general puga comunicar situacions de violència.

2.9.         Millorar la formació específica de dels/as professionals implicats en la detecció i atenció de dones víctimes.

2.10.      Garantir a les dones víctimes de violència els recursos necessaris per a la seua autonomía i independència.

2.11.      Fomentar l'atenció integral dels menors en cuyas unitats familiars s'han donat situacions de violència de gènere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departament d'Igualat i Dona de l'Ajuntament de Gandia té programades una série de actuacions amb las que donar cumpliment a dites objectius. Aquestes actuacions están arreplegades en la sigüent taula:

 

ÁREA D'INTERVENCIÓ 2: SUPORT I INTERVENCIÓ INTEGRAL A LES VÍCTIMES

OBJECTIUS ESPECÍFICS

OBJECTIUS OPERATIUS

ACTIVITATS

1.millorar la atenció integral a les dones víctimes de violència de génere de Gandia.

1.1 Revisar I actualizar el protocol d'actuació de l'assessorament   psicosocial.

 • Reunions de coordinació
 • Elaboració del protocol específic
 • Avaluació inicial del mateix

1.2 Revisar i actualizar el protocol d'actuació de la informació prestada desde el Centre Igualtat i Dona.

 • Reunions de coordinació
 • Elaboració del protocol específic
 • Avaluació inicial del mateix

1.3 Revisar i actualizar el protocol d'actuació de l'assessorament jurídic que es presta actualment.

 • Reunions de coordinació
 • Elaboració del protocol
 • Avaluació inicial del mateix

1.4 Afavorir la formació contínua dels agents intervinents.

 • Formació continua i participació en Congressos i Jornades formatives dels profesionals del Centre de Igualtat i Dona
 • II Jornades de Formació per als agents de cossos de Seguritat en materia de VG

1.5Realització del protocol d'actuació en la intervenció psicológica.

 • Reunions de coordinació
 • Elaboració del protocol
 • Avaluació inicial del mateix

1.6 Prestar orientació  intervenció psicológica a les dones víctimes.

 • Intervenció Individual
 • Intervenció grupal terapéutica

2.Potenciar la coordinació de tots els agents implicats.

2.1 Revisió de tots els protocols sectorials.

 • Revisió documental
 • Reunions individuals amb cada sector d'intervenció (sanitat, Serveis Socials, Cossos de Seguritat….)

2.2 Realització d'un protocol únic de coordinació i  actuació en VG per a tots els agents implicats en la detecció i assistència a dones víctimes.

 • Reunió grupal i redacció final
 • Avaluació inicial

2.3 Crear la TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 • Redacció del document
 • Posada en contact amb cadascún dels membres de la Taula Local
 • Convocatoria i Constitució de la Taula

2.4 Establir un procediment de seguiment periódic de les dones víctimes.

 • Reunions internes del Centre Igualtat i Dona
 • Reunions de coordinació amb diverses serveis específics actuantes i components de la taula Local

2.5 Establir un protocol per a que la població en general puga comunicar situacions de violencia.

 • Elaborar i difondre un document específic

3.Garantir l'accés a recursos necesaris per a la superació i integració soci-laboral de les dones víctimes de violència de gènere, garantint la seua autonomía i independència.

3.1 Establir mecanismes y barems de priorització en l'adjudicació de recursos municipals en situacions de violència de gènere.

 • Reunions de coordinació amb cadascun dels responsables de els Departaments susceptibles d'aportar recursos:

-Serveis Socials

-CSI-COM

-Iniciatives Públiques

-Educació i Cultura

-ONG´s

4.Fomentar l'atenció integral als menors en els núclis familiars s'han donat situacions de violència de gènere.

4.1 Establir un protocol de coordinació amb altres departaments intervinents en l'ámbit de familia i menor.

4.2 Establir criteris de priorizació.

4.3 Atendre directament als  menors.

 • Coordinació amb altres departaments intervinents
 • Coordinació amb SEAFI
 • Programació tallers específics

5.Promoure la creació d'una asociació de dones víctimes.

5.1 Realitzar un sondeig entre les dones ateses en el Centre Igualtat i Dona.

 

5.2 Realitzar charles informatives sobre la creació, estatuts i finançament d'associacions.

 

5.3 Col.laborar amb les futures associades.

 

 Entre les activitats dutes a terma per la Regidoria d'Igualtat i dona de l'Ajuntament de Gandia dins de l'área de dona, Suport i Intervenció Integral a les Víctimes, cal destacar les que es descriuen a continuació.

ACTIVITATS:  

Curs de Técnices de Coaching per a Dona

Amb l'objectiu d'ajudar a les dones a superar els conflictes que han convertit moltes de les virtuts femenines en limitacions al seu potencial, la Regidoria d'Igualtat Dona ha organizat aquest curs dirigit a totes les dones del municipi.

                                                                              

Tallers d'apoderament

La Regidoria d'Igualtat i dona ha realitzat fins avui  10 tallers d'apoderament, els cuals han tingut molt bon acolliment entre la població. Els tallers són impartits per personal especialitzat i están dividits en diferents sesions. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                         DESCARGAR

 

 

PROMOCIÓ I INVESTIGACIÓ

 

ÁREA D'INTERVENCIÓ 3

OBJECTIUS

Promoció de reserques en materia d'igualtat de génere i violencia de génere.

3.1        Crear un centre de documentació sobre la violència de gènere per a la consulta de profesionals i la població en general

3.2        Posar en marcha el Observatori contra la Violència en Gandia

3.3        Millorar la formació específica dels profesionals implicats en la detecció i atenció de dones víctimes

3.4        Promocionar i recolzar jornades d'intercanvi d'informació i experiencies de profesionals i persones expertes

3.5        Millorar la formació específica dels profesionals implicats en la detecció i atención de dones víctimes

 

El departament d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Gandia té programades una série d'actuacions amb les que donar cumpliment a dites objectius. Estes actuacions están arreplegades en la següent taula:

ÁREA D'INTERVENCIÓ 3: PROMOCIÓ DE RESERQUES EN MATERIA DE IGUALTAT DE GÉNERE I VIOLENCIA DE GÉNERE

OBJECTIUS ESPECÍFICS

OBJETIUS OPERATIUS

ACTIVITATS

3.1 Crear un centre de documentació sobre la violència de génere per a la consulta de profesionals i població en general

 

 

3.2 Crear i posar en marcha el Observatori contra la Violència de Gènere en Gandia

Reunions amb els profesionals del CSI-COM responsables del Observatori de Gandia

Estableciment de criteris i model estadístic

 

Elaboració dels dades trimestralment

 

3.3 Realitzar estudis estadístics sobre la violència de gènerè en nostra ciutat.

Arreplegar de les dades estadístics de les dones atendides en el Centre de Igualtat i Dona

Difusió dels dades

3.4 Promocionar i recolçar jornades d'intercambi d'informació i experiencies de profesionals i experts.

 

 

3.5 Coneixer la realitat sociológica i formativa en materia de igualtat dels equips docents dels Centres Educatius de Gandia.

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva