Suggeriments

PROJECTES D’ORIENTACIÓ – INSERCIÓ LABORAL

PROJECTES VIGENTS

 

Pla Integral d’Ocupació per a perceptors d’Ajudes a la desocupació (P.I.E. MOTIVA’T.)

 

L'Objectiu és ajudar persones desocupades inscrites en els Centres SERVEF d'Ocupació de la Comunitat Valenciana, preceptors de prestacions i subsidis, especialment el col•lectiu de treballadors/es desocupats/es perceptors de la Renda Activa d'Inserció, a trobar treball a través de la metodologia dels itineraris d'inserció, en el que es combinen accions de diferent naturalesa, com ara: informació sobre el mercat de treball, orientació professional, accions formatives, busca d'un lloc de treball adequat, acompanyament a l'empresa, etc.

Per a la consecució de l'objectiu marcat pel projecte es realitzen activitats dirigides a desocupats/des i a empreses.

Dirigides a persones desocupades:

 • Entrevistes individuals per a analitzar el grau d'ocupabilitat i elaborar un diagnòstic ocupacional dels/les participants.
 • Planificació d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, compost per activitats d'orientació laboral, formació i acompanyament a l'ocupació
 • Posada en marxa de les activitats dissenyades en l'itinerari.
 • Anàlisi de l'evolució de les activitats planificades.

Dirigides a empreses:

 • Anàlisi del mercat de treball local, a fi de conèixer les necessitats del sector empresarial en matèria de selecció i incorporació de personal
 • Valoració de les empreses en relació amb els objectius del CSI-COMO, és a dir, com a potencial ocupadora dels col•lectius preferencials
 • Informació del PEU i de les ajudes a la contractació que existeixen en l'actualitat

Nº participants: 75 persones.

 

Accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència a l’autocupació (acciones OPEA).

 

L'objectiu és facilitar al demandant d'ocupació i a aquells col•lectius amb especials dificultats en l'accés al mercat de treball o en risc d'exclusió social, d'acord amb les seues circumstàncies professionals i personals, l'accés a activitats que milloren les seues possibilitats d'ocupació en un determinat mercat de treball. Tot això a través de processos d'orientació i assessorament especialitzats basats en la definició d'itineraris personalitzats d'inserció.

Per a la consecució de l'objectiu marcat pel projecte es van a realitzar activitats dirigides a desocupats /es:

 • Tutoria Individual (TU): que comprén aquelles que, per mitjà de la informació, orientació, acompanyament o altres procediments, faciliten la millora de la posició en el mercat de treball del demandant d'ocupació i la busca d'ocupació per compte d'altri.
 • Accions grupals d’orientació cap a l’ocupació, que poden ser continuades de les TI, com:
  • BAE-G (Grup de Recerca d’Ocupació)
  • TE (Taller d’Entrevista)
  • DAPO (Desenvolupament d’Aspectes Personals per a l’Ocupació)

Nº de participants: 300 persones.

 

Pla Integral d’Ocupació Perceptores de la Renda d’Emergència Familiar.

 

 

PROJECTES ANTERIORS

 

Pla Integral d’ocupació Persones amb risc d’exclusió social.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva