Suggeriments

GRANS CONCENTRACIONS HUMANES, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS LÚDIQUES

RECOMANACIONS PER A LA ASISTÈNCIA A ESPECTACLES PÚBLICS, ESPECIALMENT A PARTITS DE FÚTBOL

 

Protecció Civil aconsella:

 • No introduir en el recinte objectes que puguen afectar la seguretat de la resta dels espectadors.
 • Seguir les instruccions donades per megafonia i serveis d'ordre.
 • En tot moment conservar la calma.
 • Abans d'ocupar la seua localitat informe's d'on es troben les eixides, especialment les eixides d'emergència.
 • No córrer.
 • A l'entrar o eixir, no parar-se en les portes, vomitoris o corredors d'accés a les localitats.
 • Portar en braços o de la mà als xiquets.
 • Abans d'entrar al recinte, en el cas que vaja acompanyat d'altres persones prenga un punt de referència de l'exterior, perquè en el suposat de pèrdua, puguen tornar-se a reunir.
 • Romandre en les seues localitats fins a la finalització de l'acte.
 • Mantindre's tranquil i seré davant de qualsevol emergència.
 • Sol•licitar l'ajuda dels serveis d'ordre davant de qualsevol emergència personal o col•lectiva que puga succeir.

RECORDE:

 • Que està terminantment prohibit situar-se sobre baranes, reixes o altres llocs no destinats a aquestos fins.
 • Per evitar accidents, abandonar el recinte de forma ordenada, respectant l'orde d'eixida.
 • Que una conducta incivilitzada pot provocar una catàstrofe.
 • Que les majors desgràcies ocorren pel desordre i la pressa.
 • Que abans que l'espectacle està la seua seguretat i la de la resta d'espectadors.
 • Que de la seua conducta serena, en la majoria dels casos, dependrà la solució del problema.
 • Que els serveis d'ordre es troben en el recinte per a salvaguardar la seua seguretat. Consulte'ls quant crega necessari per a aconseguir aquest fi.

SOL.LICITA

 • La col•laboració de tots els espectadors en cas de qualsevol accident.
 • No entorpir els moviments dels serveis d'ordre.
 • Ajude, en tot el que depenga de vostè. perquè l'espectacle siga una festa i no una jornada trista.

Recorde que... ¡ES MILLOR PREVINDRE QUE CURAR!

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva