Suggeriments

VENTS FORTS

RECOMANACIONS DE PREVENCIÓ I AUTOPROTECCIÓ DAVANT VENTS FORTS

Què pot fer davant la predicció o presència de vents forts?

 • És important informar-se de les condicions meteorològiques previstes i estar atent a les indicacions que es vagen donant
 • Com a  mesura de precaució davant vents de gran intensitat convé:
 • Tancar i assegurar portes, finestres i tendals.
 • Retirar macetes i tots aquells objectes que puguen caure al carrer i provocar un accident.
 • Si es troba al carrer o al camp:
 • Es convenient allunyar-se de cornises, murs o arbres, que puguen arribar a desprendre’s i prendre precaucions davant d’edificacions en construcció o en mal estat.
 • Abstenir-se de pujar bastides, sense les adequades mesures de protecció. 


Si va a viatjar:

 • Davant la predicció de vendavals cal procurar evitar els desplaçaments per carretera i si es necessari fer-los, extremar les precaucions per la possible presencia de obstacles en la via.
 • En tot cas, informe’s de les condicions meteorològiques de la zona a què es dirigisca.


Si es troba en zones marítimes

 • Cal procurar allunyar-se de la platja i d’altres llocs que puguen ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts.
 • En aquestes situacions, la mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar-lo si es troba en la proximitat de la mar.  

RECORDE:

Les mesures de prevenció ajuden a reduir el dany que pot derivar-se dels desastres. En cas d’emergència, conèixer algunes pautes d’autoprotecció, ajuda a prendre decisions que puguen afavorir tant la seus seguretat com la dels altres.
 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva